Benvinguts
 
L'Agència Tributària de Catalunya va iniciar les seves activitats l'1 de gener de 2008, amb l'aprovació de l'Ordre ECF/496/2007, de 21 de desembre.
 
En aquest portal podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Agència i les seves activitats com a organisme de gestió dels tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novetats

 

21/05/15
L'Agència ha signat un conveni de col·laboració per a la presentació i pagament d'autoliquidacions per via telemàtica en nom de terceres persones amb l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals.    
Veure els convenis vigents

 
8/4/15
Convocatòria del curs selectiu per a la selecció de funcionaris interins del cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya
6/3/15
Temari de l'oposició del cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6821, de 2.3.2015) 
Resolució ECO/325/2015, de 20 de febrer (PDF) 
 
19/2/15
Característiques bàsiques dels expedients que s’assignen al Centre de Comprovació Integral de Tributs (Resolució de 18 de febrero de 2015)    
Més informació al portal e-tributs 
 
3/12/14
IRPF: deduccions autonòmiques per donacions a determinades entitats
Més informació al portal e-tributs
  
26/11/14
Instrucció de la directora de l'ATC sobre els criteris per a la tramitació de les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament per part dels òrgans de recaptació de l'ATC (Instrucció de 29 d’octubre de 2014)
Text de la Instrucció (PDF)
  
20/11/14
La Delegació Territorial de l’ATC a Tarragona canvia d’adreça.
Més informació
  
12/11/14
 Els contribuents mostren un elevat grau de satisfacció amb els serveis que presta l’Agència Tributària de Catalunya.
Més informació:
Nota de premsa (PDF)
  
11/11/14
Convocatòria del procés selectiu de promoció interna per proveir 18 places de l'escala d'inspecció tributària  (DOGC 6747, d'11.11.2014)  
Més informació
 
 
27/10/14
L'Agència ha signat un conveni de col·laboració per a la presentació i pagament d'autoliquidacions per via telemàtica en nom de terceres persones amb el Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya.  
Veure els convenis vigents
  
 
20/10/2014
Característiques bàsiques dels expedients que s’assignen al Centre de Comprovació Integral de Tributs (Resolució de 17 d'octubre de 2014)   
Més informació al portal e-tributs
 
29/07/14
L'Agència ha signat un conveni de col·laboració per a la presentació i pagament d'autoliquidacions per via telemàtica en nom de terceres persones amb el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.  
Veure els convenis vigents
 

 

26/06/2014
Característiques bàsiques dels expedients que s’assignen al Centre de Comprovació Integral de Tributs (Resolució de 23 de juny de 2014)   
Més informació al portal e-tributs 

 

13/05/2014

Lliurament de dades fiscals a l'Agència Tributària de Catalunya
Més informació  


 
  

>> Totes les novetats
 

 
Licitació de contractació

Plataforma de contractació pública ATC 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Aneu al portal:
Contacteu amb nosaltres: